رویای خاموش چه بگویم که نگفتنم بهتر است ... زبان در دهان نگهبان سر است گاهی اوقات سکوت خودش کاملا گویای همه چیزه http://omramnafasam.mihanblog.com 2020-07-04T05:36:19+01:00 text/html 2017-06-16T06:22:02+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ چرخش زندگی http://omramnafasam.mihanblog.com/post/524 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: 23.6892px; color: rgb(0, 102, 0);">زندگی میچرخه عین تاس</span></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 23.6892px;">یه روز حکم میکنی</span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 23.6892px;">یه روز التماس...</span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 23.6892px;">حواست به روزی که حکم میکنی باشه...</span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 23.6892px;"><br></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 23.6892px;">بهروز وثوقی</span></font></div></div> text/html 2017-06-16T06:08:43+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ دعای دلنشین... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/521 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>‏‎بعضی دعاها عجیب به دل میشینه:</b></span></div><div><b><br></b></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>خداوندا:</b></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>نه آنقدر پاکم که مرا کمک کنی</b></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>و نه آنقدر بدم که رهایم کنی...</b></span></div><div><b><br></b></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>میان این دو گم شده ام</b></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>هم خودم و هم تو را آزار میدهم...</b></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>هر چه تلاش کردم نتوانستم</b></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>آنی شوم که تو میخواهی</b></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>و هرگز دوست ندارم</b></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>آنی شوم که تو رهایم کنی...</b></span></div><div><b><br></b></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>خدایا دستم به آسمانت نمیرسد&nbsp;</b></span></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>اما تو که دستت به زمین میرسد بلندم کن...</b></span></div><div><b><br></b></div><div><span style="font-size: 23.6892px;"><b>"آمین یارب العالمین"</b></span></div><div><b><br></b></div><div><br></div></div> text/html 2017-06-06T07:04:41+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ بعضی ها هستن ... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/520 <div style="text-align: center;"><div><b style="color: rgb(0, 102, 0);">بعضیا هستن که</b></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>یه جور خاص دوست</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>داشتنی اند</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>یه جور عجیب</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>دل نشینن،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>دست خودشونم نیست،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>انگار خدا یه جور دیگه</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>آفریده شون</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>مثلا ساعتها کنارشون میشینی</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>و خسته نمیشی،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>اصلا سیر نمیشی</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>از شنیدن صداشون</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>یا نگاه کردن</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>به صورتشون،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>مثلا همونایی که</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>فقط خداحافظی یهو دلت میگیره</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>و ته دلت میگی:</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>کاش بیشتر می موندی</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>اسمشو عشق نمی ذارم،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>شاید یه دوست داشتن عجیبیه</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>که هر کسی ممکنه حسش کنه،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>من اسمشو عزیز دل کسی بودن می ذارم.</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>بعضیا عزیز دلتن،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>همونا که همیشه</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>دلت قرصه که تا آخر عمر</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>با همون کیفیت کنارت هستن،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>همونایی که دلگیرت نمیکنن،</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>همونا که دوست داشتنشون</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>بی قید و شرطه.</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>تو زندگی هر کسی</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>بعضیا وجود دارن که</b></span></font></div><div><font color="#006600"><span style="font-size: 20px;"><b>اصن نمیشه دوسشون نداشت...</b></span></font></div></div> text/html 2017-03-21T08:16:44+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ سال نو مباررررررک http://omramnafasam.mihanblog.com/post/519 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><font color="#cc6600"><span style="font-size: 20px;">صبح بهاری آمده،</span></font></div><div><font color="#cc6600"><span style="font-size: 20px;">بیدار شو،</span></font></div><div><font color="#cc6600"><span style="font-size: 20px;">هوشیار شو،</span></font></div><div><font color="#cc6600"><span style="font-size: 20px;">لبخندی بر دنیا بزن،</span></font></div><div><font color="#cc6600"><span style="font-size: 20px;">آری بیا و یار شو!</span></font></div><div><font color="#cc6600"><br></font></div><div><font color="#cc6600"><span style="font-size: 20px;">سلام، صبح اولین روز بهاری و </span></font></div><div><font color="#cc6600"><span style="font-size: 20px;">سه شنبتون به خیر و نیکی text/html 2017-03-11T03:55:55+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ شاه کلید... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/514 <div style="text-align: center;"><font color="#006600">مهم نیست که قفل ها دست کیست...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600">مهم این است که کلیدها دست خداست...</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600">از ته دل برایتان دعا میکنم</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600">شاه کلید تمام قفل ها را</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600">از خدا هدیه بگیرید.</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#006600">روزهای پایانی سالتون خوووش...</font></div> text/html 2017-02-22T15:45:57+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ افکار و عمل... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/512 <div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: 20px; color: rgb(0, 153, 0);">مردی شبی را در خانه ای روستایی می گذراند...؛</span></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">پنجره های اتاق باز نمی شد .</span></font></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">نیمه شب احساس خفگی کرد و در تاریکی</span></font></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">&nbsp;به سوی پنجره رفت اما نمی توانست آن را باز کند .&nbsp;</span></font></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">با مشت به شیشه پنجره کوبید، هجوم هوای تازه را احساس کرد</span></font></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">و سراسر شب را راحت خوابید .</span></font></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">صبح روز بعد فهمید که شیشه کمد کتابخانه را شکسته است</span></font></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">&nbsp;و همه شب، پنجره بسته بوده است...!</span></font></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">" او تنها با فکر اکسیژن، اکسیژن لازم را به خود رسانده بود...!!! "</span></font></div><div><font color="#009900"><br></font></div><div><font color="#009900"><span style="font-size: 20px;">افکار از جنس انرژی اند و انرژی، کار انجام میدهد...</span></font></div></div> text/html 2017-02-15T05:37:08+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ زنگ تفکر... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/510 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#996633">&nbsp;ابو علی سینا می گوید :</font><font color="#996633"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">هر چیزی کمش دارو است </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">متوسطش غذا است </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">و زیادش سم است</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">حتی محبت کردن </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">این جمله بوعلی سینا را باید با طلا نوشت و هر منزلی نصب کرد</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">سه واقعیت محض:</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن... حرمتها "شکسته" میشود.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن... تبدیل به "وظیفه" میشود.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نورز..."بی ارزش" میشی...</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است...</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">پس تاذهنت را باز نکردی، دهنت را باز نکن.</font></font><br></div><br> text/html 2017-02-14T06:08:10+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ کجان این رجبعلی ها... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/509 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">رجبعلی خیاط یه مستاجری داشت که زن و شوهربودند<br>با 20 ریال اجاره</font><font color="#CC0000"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;بعدازچندوقت این زن وشوهرصاحب فرزندشدن </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;رجبعلی به دیدنشون رفت و به مرد گفت:</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">" داداش جون فرزند دار شدی خرجت بالاتر رفته، <br>از این ماه به جای ۲۰ ریال ۱۸ ریال اجاره بده،<br>&nbsp;۲ ریالشم واسه فرزندت خرج کن،<br>&nbsp;این ۲۰ریال رو هم بگیر اجاره ی ماه گذشته ایه که بهم دادی، <br>هدیه ی من باشه برای قدم نوزادت "</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;تو دوره زمونه الان<br>&nbsp;کرایه هارو با فرزنددار شدن مردم بالا میبرن...</font></font></div> text/html 2017-02-12T12:00:50+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ سخت است نبودنت... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/508 <div align="center"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">روزهای بودنت خوش بود، اما بی وفا...</font><font color="#333333"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">لحظه‌ها طی شد، چه زود و، میروی حالا کجا؟!</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">میروی؟! باشد، قبول! اما فقط این را بدان،</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">در نبودت میرود از شهر، یک دنیا صفا...<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"><br><img src="http://s4.img7.ir/9fkMs.jpg" alt="" hspace="0" height="501" width="436" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div> text/html 2017-02-12T11:54:34+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ شب آخر... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/507 <div align="center"><font size="2" color="#333333" face="Mihan-Iransans">تعدادی از شهروندان اصفهانی دیشب در آخرین وقت های<br>&nbsp;جریان زاینده رود کنار آن جمع شدند و شمع روشن کردند...<br><img src="http://s4.img7.ir/ABCzs.jpg" alt="" hspace="0" height="520" width="439" vspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><br> text/html 2017-02-06T06:08:15+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ اصفهان در زمستان... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/506 <div align="center"><font color="#330033" face="Mihan-Iransans" size="2">اینم اصفهان در روزای سرد و زیبای زمستونیش<br>""پیست دهاقان""<br><img src="http://s4.img7.ir/3Diyn.jpg" alt="" hspace="0" height="433" width="433" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>""پیست فریدونشهر""<br><img src="http://s4.img7.ir/ggKel.jpg" alt="" hspace="0" height="478" width="417" vspace="0" border="0" align="bottom"><br></font><br> </div><br> text/html 2017-01-30T06:03:26+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ عزیزانی گرانبها... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/505 <div align="center"><img src="http://s4.img7.ir/A4yXh.jpg" alt="" width="441" vspace="0" hspace="0" height="344" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2" color="#6600CC" face="Mihan-Iransans">در عوض همه نداشته هایمان<br>&nbsp;گاهی عزیزانی داریم که به یک دنیا نداشتن <br>بعضی چیزهای دیگر می ارزند <br>خودشان،رفاقتشان،مرامشان،وجودشان<br>""خدایا به خاطر داشتنشان شکر""</font><br></div> text/html 2017-01-30T05:51:07+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ زیر پل خواجو... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/504 <div align="center"><img src="http://s4.img7.ir/Po0ne.jpg" alt="" width="387" vspace="0" hspace="0" height="361" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2" color="#000099" face="Mihan-Iransans">زیر ستون های خواجو،<br>وقتی آب در بستر رودخانه جریان دارد،<br>زندگی نیز جریان دارد،<br>هرشب، جشن و شادی و آواز برپاست،<br>به صرف لبخند و فیلم برداری!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"></font></div> text/html 2017-01-30T05:48:31+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ میهمان مهاجران... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/503 <div align="center"><img src="http://s4.img7.ir/x6rpY.jpg" alt="" width="465" vspace="0" hspace="0" height="465" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2" color="#006600" face="Mihan-Iransans">سفره زاینده رود گسترده شد<br>پرندگان مهاجر هم به همراه زاینده رود به میهمانی اصفهان آمدند</font><br></div> text/html 2017-01-25T06:15:21+01:00 omramnafasam.mihanblog.com ♥یه عاشق♥ زاینده رود ترخیص شد... http://omramnafasam.mihanblog.com/post/501 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/8oi_zayanderud.jpg" alt="" hspace="0" height="361" align="bottom" border="0" width="424" vspace="0"><br><br><font face="Mihan-Iransans" color="#003300" size="2">زاینده رود مرده ام بار دگر هم جان گرفت،<br>بهمن برای دردمان، یک نسخه ی درمان گرفت!<br><br>در این زمستان و خزان، در فصل باران و جنون،<br>لبهای خشک اصفهان، بوی نم باران گرفت.<br><br>بر چهره های غم زده، لبخند گرمی سرزده،<br>درد غم و آشفتگی، در جوشش سامان گرفت.<br><br>پل ها ترک برداشته، از داغ دوری و فراق،<br>شکر خدا، زاینده رود ترخیص از زندان گرفت!<br><br>رگهای خشک اصفهان پر شد ز خون زندگی،<br>وقتی که قلب اصفهان با این تپش ها جان گرفت...<br>" زهرا سادات احمدی"</font><br><br><br><br></div>