تبلیغات
رویای خاموش - بد مرگی ست این خواب گران...

بد مرگی ست این خواب گران...

شبلی مردِ عارفی بود که شاگردان زیادی داشت،
و حتی مردم عامه هم مرید او بودند و آوازه اش همه جا پیچیده بود،
روزی شبلی به شهری می رود آن زمان که عکس و بنر .... نبوده
 که همه همدیگر را بشناسند. شبلی به نانوایی رفته درخواست نان میکند
ولی چون لباس مندرس و کهنه ای به تن داشت نانوا به ایشان نان نداد.
 شبلی رفت. مردی که آنجا بود همشهری شبلی بود، به نانوا گفت:
 این مرد را میشناسی، گفت نه، گفت این شبلی بود.
نانوا گفت من از مریدان اویم. دوید دنبال شبلی که آقا من میخواهم با شما باشم.
 شاگرد شما باشم. شبلی قبول نکرد. نانوا گفت اگر قبول کنید
من امشب تمام آبادی را شام میدهم. شبلی قبول کرد، وقتی همه شام خوردند
 نانوا گفت شبلی من  سوالی دارم، گفت بپرس. گفت دوزخ یعنی چه؟

شبلی جواب داد دوزخ یعنی اینکه تو برای رضای خدا یک نان به شبلی ندادی
 ولی برای رضای دل شبلی یک آبادی را شام دادی.


به قول مولوی

پس عزا بر خود کنید ای خفتگان
زان که بد مرگی است این خواب گران
[ سه شنبه 7 دی 1395 ] [ 08:47 ق.ظ ] [ ♥یه عاشق♥ ]