تبلیغات
رویای خاموش - قلبمان مرده...

قلبمان مرده...

قلب هایمان به ده دلیل مرده است:

اول : خدا را شناختیم ولیکن حقش را ادا نکردیم..
دوم : گمان بردیم که پیامبر خدا رو دوست داریم سپس سنتش را ترک نمودیم..
سوم : قرأن را قرائت کردیم ولی بدان عمل نکردیم..
چهارم : نعمت خدا را خوردیم ولی شکرش را بجا نیاوردیم..
پنجم : گفتیم شیطان دشمن ماست ولی با او در امور توافق کردیم..
ششم : گفتیم بهشت حق است ولی برای رسیدن به آن کوشش نکردیم..
هفتم : گفتیم جهنم حق است ولی از آن نگریختیم.
هشتم : دانستیم مرگ حق است اما برای آن آماده نشدیم.
نهم : به عیب مردم مشغول گشتیم و عیب خویش را فراموش کردیم.
و دهم : مردگانمان را دفن کردیم ولی عبرت نگرفتیم...
[ دوشنبه 15 آذر 1395 ] [ 08:41 ق.ظ ] [ ♥یه عاشق♥ ]