تبلیغات
رویای خاموش - از درخت بیاموزیم...

از درخت بیاموزیم...

از درخت بیاموزیم...

برای بعضی ها باید ریشه بود
تا امید به زندگی را به آنها بدهیم...

برای بعضی ها باید تنه بود
تا تکیه گاه آنها باشیم...

برای بعضی ها باید شاخ و برگ بود
تا عیب های آنها را بپوشانیم...

برای بعضی ها باید میوه بود
تا طعم زندگی کردن را به آنها بیاموزیم نه زنده ماندن را...
[ چهارشنبه 3 آذر 1395 ] [ 10:18 ق.ظ ] [ ♥یه عاشق♥ ]