تبلیغات
رویای خاموش - دارایی شما...

دارایی شما...

مردی خسیس تمام دارایی‌اش را فروخت و طلا خرید.
 او طلاها را در گودالی در حیاط خانه‌اش پنهان کرد.
مدت زیادی گذشت و او هر روز به طلاها سر می‌زد و آنها را زیر و رو می‌کرد.


تکرار هر روزه این کار یکی از همسایگانش را مشکوک کرد.
 همسایه، یک روز مخفیانه به گودال رفت و طلاها را برداشت.
روز بعد مرد خسیس به گودال سر زد اما طلاهایش را نیافت.
او شروع به شیون و زاری کرد و مدام به سر و صورتش می‌زد.
 رهگذری او را دید و پرسید: «چه اتفاقی افتاده است؟»


مرد حکایت طلاها را بازگو کرد. رهگذر گفت: «این که ناراحتی ندارد.
سنگی در گودال بگذار و فکر کن که شمش طلاست.
تو که از آن استفاده نمی‌کنی، سنگ و طلا چه فرقی برایت دارد؟»ارزش هر چیزی در داشتن آن نیست بلکه در استفاده از آن است.
چه بسیار افرادی هستند که پولدارند اما ثروتمند نیستند
و چه بسیار افرادی که ثروتمندند ولی پولدار نیستند.


فکر می‌کنید ثروت واقعی چیست؟ پول و دارایی، اعتماد به نفس،
 تندرستی، شجاعت، خلاقیت، داشتن هدف و برنامه، استفاده مؤثر از زمان،
خوب بودن و مثبت بودن، عدم وابستگی به پول، بخشندگی، آرامش خاطر،
 خودشناسی و خداشناسی، ادب، قلب و زبان شاکر؟


اگر خداوند به زندگی شما برکتی داده است و شرایط مناسبی دارید
پس به فکر دیگران نیز باشید. بخشش مال همچون هرس کردن درخت است.
 پول با بخشش زیادتر و زیادتر می‌شود.


دارایی شما حساب بانکی‌تان نیست.
دارایی شما آن مقدار از ثروت و داشته‌هایی است
 که برای یاری رساندن دیگران به گردش درمی‌آورید.
[ چهارشنبه 24 شهریور 1395 ] [ 07:55 ق.ظ ] [ ♥یه عاشق♥ ]