تبلیغات
رویای خاموش - شادی...

شادی...

در سمیناری به حضار گفته شد
اسم خود را روی بادکنکی بنویسید .

همه اینکار را انجام دادند و
تمام بادکنک ها درون اتاقی دیگر قرار داده شد .


اعلام شد که هر کس بادکنک خود را ظرف 5 دقیقه پیدا کند .

همه به سمت اتاق مذکور رفتند و با شتاب
و هرج و مرج به دنبال بادکنک خود گشتند

ولی هیچکس نتوانست بادکنک خود را پیدا کند .
دوباره اعلام شد که این بار هر کس
بادکنکی که برمیدارد به صاحبش دهد .

طولی نکشید که همه بادکنک خود را یافتند .

دوباره بلندگو به صدا درآمد:
 این کار دقیقاً زندگی ماست .

وقتی تنها
 به دنبال شادی خودمان هستیم به شادی نخواهیم رسید .

در حالی که شادی ما در شادی دیگران است .  
شما شادی را به دیگران هدیه دهید
و شاهد آمدن شادی به سمت خود باشید ...
[ دوشنبه 4 مرداد 1395 ] [ 10:38 ق.ظ ] [ ♥یه عاشق♥ ]